OBČNI ZBOR

 

Zadeva: VABILO

 

 

Spoštovani,

Vabim vas na redni letni občni zbor Športne zveze, ki bo v

 

četrtek, 21.03. 2019 ob 18.00 uri v prostorih Športne zveze v Radovljici, Ul. Staneta Žagarja 2/b.

 

Dnevni red:

Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov in sprejem dnevnega reda;
Verifikacijska komisija – pregled in potrditev sklepčnosti občnega zbora;
Poslovno poročilo o delovanju ŠZ za leto 2018;
Finančno poročilo za leto 2018;
Razno.

 

 

Predstavniki društev in klubov morajo imeti s seboj potrjeno poverilnico društva.

 

 

Vabljeni!

 

 

                                                                                              Miran Cilenšek

                                                                                              Predsednik ŠZ

 

 

Kondicijski programi za ekipe in posameznike

Obvestilo ZUTZ

Razlaga 92. člena Zakona o športu, v katerem je navedeno opravljanje strokovnega dela Učiteljev smučanja 1 in Učiteljev alpskega smučanja mlajših otrok.

 

ZUTS 2017/2018

Termini kadrovskih tečajev ZUTS Slovenije v smučarski sezoni 2017/18.

http://www.sloski.si/ZUTS/Kadrovski-tecaji

 

Napovedujemo

Obvestilo ZUTZ

20.12.2017 :: 07:32

Kondicijski programi za ekipe in posameznike

20.12.2017 :: 10:39

ZUTS 2017/2018

20.12.2017 :: 15:32

OBČNI ZBOR

27.03.2018 :: 18:00