Skupščino

 VABILO

Spoštovani,

Vabim vas na redni letni občni zbor Športne zveze, ki bo v četrtek, 18.11. 2021 ob 16.30 uri preko aplikacije ZOOM.

 

Dnevni red:

  • Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov in sprejem dnevnega reda;
  • Verifikacijska komisija – pregled in potrditev sklepčnosti občnega zbora;
  • Poslovno poročilo o delovanju ŠZ za leto 2020;
  • Finančno poročilo za leto 2020;
  • Poročilo nadzornega odbora;
  • Razprava na poročila; 
  • Potrditev poročil za l. 2020;
  • Razno.

 

 

Vsa morebitna vprašanja nam prosim posredujte do 28.5.2021 na naslov Športne zveze ali na  szradovljica@gmail.com, da bomo lahko pripravili čimbolj popolne odgovore.

 

Predstavniki društev in klubov morajo predhodna na e-mail poslati  potrjeno poverilnico društva in kontakt pooblaščene osebe.

( priloga vabila ).

 

Vabljeni!

 

 

                                                                                               Miroslav Pogačar

                                                                                               Predsednik ŠZ

 

 

Prenos

Napovedujemo

Oddaja prostih terminov v telovadnici

30.09.2020 :: 10:39

GIBAJMO ZA ZDRAVJE

12.06.2021 :: 09:00

DAN ŠPORTA - 23.9.2021

17.09.2021 :: 08:44

Skupščino

18.11.2021 :: 16:30