OBČNI ZBOR

 

VABILO

 

Spoštovani,

Vabim vas na redni letni občni zbor Športne zveze, ki bo v

 

torek, 27.03. 2017 ob 18.00 uri v prostorih Športne zveze v Radovljici, Ul. Staneta Žagarja 2/b.

 

Dnevni red:

Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov in sprejem dnevnega reda;
Verifikacijska komisija – pregled in potrditev sklepčnosti občnega zbora;
Poslovno poročilo o delovanju ŠZ za leto 2017;
Finančno poročilo za leto 2017;
Razno.

 

 

Vsa morebitna vprašanja nam prosim posredujte predhodno na naslov Športne zveze ali na  sportzv@s5.net, da bomo lahko pripravili čimbolj popolne odgovore.

 

Predstavniki društev in klubov morajo imeti s seboj potrjeno poverilnico društva.

 

Vabljeni!

 

 

                                                                                              Miran Cilenšek

                                                                                              Predsednik ŠZ

 

Napovedujemo

Obvestilo ZUTZ

20.12.2017 :: 07:32

Kondicijski programi za ekipe in posameznike

20.12.2017 :: 10:39

ZUTS 2017/2018

20.12.2017 :: 15:32

OBČNI ZBOR

27.03.2018 :: 18:00

12. TEK PO ULICAH TRŽIČA

07.04.2018 :: 10:00