Skupščino

 

Zadeva: VABILO

 

 

Spoštovani,

Vabim vas na redno letno Skupščino Športne zveze, ki bo v

 

četrtek, 18.06. 2020 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi Občine Radovljica.

 

Dnevni red:

Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov in sprejem dnevnega reda;
Poročilo verifikacijske komisija – pregled in potrditev sklepčnosti Skupščine;
Poslovno poročilo o delovanju ŠZ za leto 2019;
Finančno poročilo ŠZ za leto 2019;
Poročilo NO ŠZ za leto 2019;
Poročilo Disciplinske komisije za leto 2019;
Razprava na poročila
Sprejem novih članov v Športno zvezo v letu 2019
Potrditev letne članarine za članice Športne zveze
Predlog za razrešitev obstoječega IO, NO in disciplinske komisije ter predsednika zveze – glasovanje;
Predlog kandidacijske komisije, novih članov za odbore – glasovanje;
Predlog kandidacijske komisije za novega predsedniškega kandidata – glasovanje;
Razno.

 

 

Vsa morebitna vprašanja nam prosim posredujte predhodno na naslov Športne zveze ali na  szradovljica@gmail.com, do 12.6.2020,  da bomo lahko pripravili čim bolj popolne odgovore.

 

Prosimo vas tudi, da poravnate tekočo članarino 2020 še pred Skupščino oz. do 15.6.2020 inj si s tem zagotovite glasovalno pravico.

 

 

Predstavniki društev in klubov morajo imeti s seboj potrjeno poverilnico društva

( priloga vabila ).

 

Vabljeni.

                                         

                                   Miro Pogačar                                                          

   Podpredsednik ŠZ

Prenos

Oddaja prostih terminov v telovadnici

Oddajamo proste termine v telovadnici.

www.centerveriga.si

Oddajamo proste termine zainteresiranim izvajalcem športnih vadb!  Na naslovu Alpska cesta 43, 4248 Lesce je na voljo 160m2 uporabne povrsine, delno pokrite s tatamijem. Prostor je lepo osvetljen, zracen, ogrevan in klimatiziran. Udobna garderoba, sanitarije.  info@centerveriga.si; 040 295 289  

 

Napovedujemo

Oddaja prostih terminov v telovadnici

19.02.2020 :: 10:39

Skupščino

03.06.2020 :: 18:00